پودر عصاره سلامت مردانه

  • Maca Root Extract 10:1 5:1

    عصاره ریشه Maca 10: 1 5: 1

    از ریشه به عنوان داروی ضد تبخیر در سنین پایین استفاده می کند و باعث افزایش میل جنسی زنان و مردان می شود و همچنین می تواند به بهبود کیفیت اسپرم در مردان کمک کند. قادر به کار در رابطه با عملکردهای طبیعی بدن برای بازگرداندن سیستم ایمنی بدن به سطح صحیح ، قادر به تهیه بو است